Skriv mottatt fra LMK, for offentliggjøring blandt våre medlemmer:


En bedre økonomi for å fronte din motorhistoriske hobby ovenfor vegmyndigheter og politiske myndigheter.

 
Klubbene har på hvert landsmøte gitt LMK beskjed om å satse ytterligere på myndighetspåvirkning, noe som alle ser blir viktigere for hvert år! Inntekter til dette arbeidet skal vi få av godtgjørelser via forsikringsordningen. LMK har derfor ansatt Per Jul Bjørnstad som forsikringsansvarlig, og som skal forhandle frem de beste vilkår for deg med den 20 % LMK-rabatt vi får hos Tennant Forsikring i tillegg til samlepoliserabatten på 12 %.
Bjørnstad sitter sammen med oss på kontoret, og nås på 22 88 36 00. NB: Husk at som ansatt i LMK jobber han for deg som klubbmedlem - ikke selskapet!
 
Fyll derfor ut skjemaet, og send det tilbake til oss i word eller innskannet pdf, som faks eller i post. Og gjør det raskt slik at vi kan få gitt klubbene på LMK’s landsmøte beskjed om hvordan satsingen på en egen forsikringsmann for enkeltmedlemmene fungerer.

Kutt ut såpeserien på TV i kveld;    Skriv ut, Fyll ut! – Send inn!

 
Du skal få rask respons, og så kan du i tillegg til å være testpilot faktisk velge å spare mye penger – eller avslå. Har du alle forsikringene dine i Tennant allerede, så send denne eposten videre til en du vet IKKE har gjort noe med dette enda. Spre denne uansett gjerne til flere i klubben.
Dersom du sitter på e-postlisten til klubbmedlemmene – eller vet hvem som gjør det - ber vi deg sørge for at den kommer ut til disse også.
 
(Tennant ble nylig kjøpt opp av Gjensidige, men avtalen er uendret for oss som gruppe)
 
 
Vennlig hilsen
 
Tom T. Græger
daglig leder LMK
+47 22 88 36 00
+47 92 80 93 99
 
pb 170, Økern
0509 Oslo
www.lmk.no

LINK TIL SKJEMA!