Bildegalleri.
-
Fra innflyttingsfest i Smia 17.mai 2008.

Foto: Ulf R. Hanssen


Fra innflytterfesten i Smia


Gaveoverrekkelse fra Norrlands Motorhistoriker v/ Johnny Häll (til venstre)


Fra innflytterfesten i Smia