Narvik Automobilselskap tar
vare på motorhistorie.

Bildereportasje fra berging av gammelt lysskilt.
Tekst og bilder: Stengrim Andersen

Reklameskilt som har prydet byens forretningsbygg i mange tiår forsvinner etter hvert som byen utvikler seg og butikker flytter eller legges ned. Vi som har levd noen år husker alle det store Radionette-skiltet på taket av Folkets Hus. Dessverre har mange skilt av både nostalgisk og historisk verdi gått tapt.

Med smia som base kan nå Narvik Automobilselskap være med på å ta vare på skilt med motorhistorisk tilknytning. Alt av bil-logoskilt og skilt fra bensinstasjoner tar vi gjerne hånd om.
Vår første redningsaksjon var lysskiltet som stod på taket til Bård Sommerseths bilforretning i Verkstedbakken.


Stein Magne Fossli har lagt ned "byttet"

Det så ikke så stort ut fra Gate 1

Men det skulle vise seg at skiltet hadde et tydelig slektskap til bilene fra opprinnelseslandet. Stort og tungt!
Har ikke amerikanerne hørt om lettmetall og plast?
Etter nøye overveielser og vurderinger av typen ”Vil ryggen holde” og ”hvor mange må vi egentlig være” innså
vi at det ikke var forsvarlig å låre lysskiltet ned fra taket med håndmakt. Sjansen for å ødelegge det var for stor.
Heldigvis er det mobildekning også i Verkstedbakken og dermed kunne mannen som aldri sier nei, Per Sverre Simonsen,
tilkalles med adekvat løfteutstyr.

  


Per Sverre Simonsen kommer til unnsetning

Ned kom det – i en fei
Minutter etterpå var skiltet trygt plassert på gateplan.
Den eneste korrekte transporten videre var lasteplanet til - nettopp en Ford.
Arne Sletten Stilte villig opp med sin ”nye” Ford F100 og dermed kunne ferden ned til smia starte.


Arne Sletten sikrer den dyrebare lasten.

 

Bli lys
Fordskiltet står nå trygt plassert i klubblokalet. Tommy Sivertsen har gjort de nødvendige reparasjonene og nå lyser det
som aldri før. Planen er å montere det oppe på hemsen. Forhåpentligvis vil det få selskap av flere logoskilt i tiden fremover.
Narvik Automobilselskap takker Bård Sommerseth for donasjonen.