Endelig nytt lokale!
Bildereportasje fra styrets første befaring, og fra de første dugnader.
Tekst og bilder: Ulf R. Hanssen, Svein Perander, Tommy Eriksen og Roger Edvardsen.

I mange år har vi nå levd et tålmodig liv uten et skikkelig lokale for våre aktiviteter. Denne tålmodigheten er nå kronet med hell. Den 5. februar 2008 ble kontrakten med Narvikgården signert, og vi får nå disponere det gamle LKAB lageret. Her er stort verkstedlokale, flere kontorer, smårom, kjøkken, toalett og møterom. Totalt er det 440 m2 på grunnplanet + en mesanin. Her skal vi atter en gang få bygget opp det gode gamle skrumiljøet vi hadde på Clay Filler. Det vil selvsagt åpne seg muligheter for leie av skruplass for medlemmer.    


Nylokalet! Det ligger i tilknytning til det som var LKAB sitt plateverksted, og mekaniske verksted.


Fra befaring og styremøte, torsdag 7. februar 2008:Lagerreoler under mesaninen. Disse skal stort sett rives.
Lagerreoler og kontorer.Det stolte styret i Narvik Automobilselskap poserer i trappa opp til mesaninen. Fra venstre: Tommy Eriksen, Svein Perander, Børge Klingan, foreningens leder i 2008; Ulf R Hanssen og Jørn Mathisen.


Ferdig arbeidsbord og verktøybu!Fra rivedugnad, fredag 8. og lørdag 9. februar 2008:

Årsaken til at vi så raskt måtte i gang med dugnader ligger i det faktum at vi har sagt oss villig til, at vi raskest mulig skal rive lagerreoler med tilhørende mesanin som i dag står i verkstedet. Dette må demonteres fortest mulig da vi har tatt på oss å lagre fire båter der ut april. (Båtene står i nabobygget, men står i veien for annen virksomhet ). Dette er som endel av avtalen med Narvikgården. Vi snakker her om mange reoler, så det var egentlig bare å gå i gang!Her er vi godt igang! 


Gulvet til mesaninen fjernes.

 


Endel hylleplater ble det å fjerne, ja!

 


Og hundrevis av skruer og bolter!


El-instalasjoner måtte fjernes, mange lysarmaturer under mesaninen.

 


Her har vi startet med å ta ned stålet i konstruksjonen.

 


Stålbjelkene til mesaninen fjernes.


Som over.


Her begynner det å bli tydelig hvilke arealer som vi får tilgjengelig til bilskrueplasser.


Stor dugnadsinnsats blandt medlemmene, gjør at jobben på det nærmeste er fullført!


Lokalene bærer preg av å ikke ha vært benyttet på en tid. En skikkelig runde med støvkosten er nødvendig!